Art & Design

Mộng: Những giấc mơ chung của một kỷ nguyên đáng nhớ

"Mộng Viễn Đông | The Faraway East: of Dreams and Pursuits", triển lãm phi thương mại mới nhất của Sotheby’s tại Việt Nam, truy tìm cội nguồn của nghệ thuật hiện đại Việt Nam thông qua những hoài bão chung của các nghệ sỹ Pháp và Đông Dương.

art painting person face head modern art
Alix Aymé, Le Goûter

Recommended posts for you