Art & Design

“Mộng Viễn Đông” chào đón gần 1000 khách tham dự trong ngày triển lãm đầu tiên

“Mộng Viễn Đông | The Faraway East: of Dreams and Pursuits” – nhìn lại cội nguồn của nghệ thuật hiện đại Việt Nam, thông qua hoài bão chung của các nghệ sỹ Pháp từng du hành và giảng dạy ở Đông Dương, triển lãm quy mô lớn lần thứ hai do Sotheby’s tổ chức tại Việt Nam, diễn ra tại Park Hyatt Saigon, từ ngày 14 đến 17 tháng 8 năm 2023.

art painting
Không gian triển lãm “Mộng Viễn Đông | The Faraway East: of Dreams and Pursuits”

Recommended posts for you