Art & Design

Ngành sáng tạo sẽ thay đổi như thế nào trong năm 2024?

Trong suốt cuộc đời, trung bình mỗi người sẽ dành khoảng 90 ngàn giờ để làm việc. Vậy nên mọi sự thay đổi liên quan đến môi trường làm việc, dù tích cực hay tiêu cực, vẫn sẽ mang lại những trải nghiệm kỳ lạ và khó quên. Trong năm nay, đặc biệt trong ngành sáng tạo, sự thay đổi ấy sẽ đến từ AI, sự chênh lệch trong môi trường làm việc tại công ty - tại gia, và xu hướng bền vững trong mọi khía cạnh của công việc.

adult female person woman girl teen electronics dancing people camera

Recommended posts for you