Art & Design

Nghệ sĩ Ngô Đình Bảo Châu: “Tranh vẽ với tôi là không đủ!”

Bảo Châu tiếp xúc với nghệ thuật tạo hình khá muộn, khi chị vào đại học, nhưng đây lại là một trong những cái tên đầy cá tính của nghệ thuật đương đại Việt Nam.

clothing apparel person human canvas

Tags

Recommended posts for you