Art & Design

Ngoài tranh của vua Hàm Nghi, còn có gì trong phiên đấu giá của Lynda Trouvé?

Vào ngày 22.9 sắp tới, khách sạn Drouot (Paris, Pháp) sẽ tổ chức phiên đấu giá “Indochine - Chương 16”, rao bán các tác phẩm mỹ thuật, đồ gỗ, gốm sứ cùng các tư liệu từ thời Đông Dương. Trong đó có 19 bức tranh được vua Hàm Nghi vẽ trong thời gian sống lưu đày ở Alger (thủ đô của Algérie).

art painting animal cattle cow livestock mammal person
Xuân Tử – Vua Hàm Nghi, “Mặt trời lặn ở vùng quê”. 1911.

Recommended posts for you