Art & Design

Người làm sáng tạo trong ngành thời trang châu Á: PRIDE có ý nghĩa gì với họ?

Bằng cách này hay cách khác, họ đều là những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ hoặc là một đồng minh đáng tín nhiệm của cộng đồng này, và Pride Month là thời điểm thôi thúc nhất, khiến cho họ nhìn về quá trình phát triển của bản thân, cũng như cách mà họ, hay thương hiệu mà họ đại diện có những nỗ lực cụ thể nào để tôn vinh và ủng hộ những cá tính độc bản, sự đa dạng về tính giới, cùng những thông điệp tích cực để khai mở sự ủng hộ lẫn nhìn nhận tích cực về cộng đồng LBGTQ+ bởi xã hội phát triển. 

clothing coat jacket person adult male man finger face people

Recommended posts for you