Art & Design

Nhiếp ảnh gia kiến trúc Quang Dam: “Tôi chú tâm tìm kiếm cảm giác thực”

"Tôi nhận ra nhiệm vụ của một nhiếp ảnh gia như mình là phát hiện cái đẹp, còn phán xét và định kiến chỉ khiến hành trình ấy có thêm nhiều sai sót không đáng," Nhiếp ảnh gia kiến trúc Quang Dam cho biết.
person human camera electronics photography photo

Tags

Recommended posts for you