Art & Design

Nhiếp ảnh gia Tuấn Vũ – Con người hoài niệm đi tìm cái đẹp

Chúng ta vẫn hay nghe bảo rằng nghệ sĩ là những cá nhân nhạy cảm – tức cảnh sinh tình, tức khẩu thành thơ – một ánh nắng chiếu qua tầng mây cũng đủ làm chất liệu sáng tác. Nhiếp ảnh gia Tuấn Vũ cũng không ngoại lệ. Anh sử dụng nhiếp ảnh để kể về những câu chuyện thường ngày, những bài học đến từ quá khứ, để đối diện với bản thân, và trên hết, tìm kiếm sự đồng điệu trong cái đẹp đơn sơ.

formal wear suit coat jacket blazer tie sunglasses adult man person

Recommended posts for you