Art & Design

NTK Tia-Thuỷ Nguyễn "tái sinh" thân cây sồi khô, tổ chức triển lãm tại Pháp

Bằng cách tái cấu trúc một sự vật, tạo cho nó một cuộc sống mới, NTK Tia-Thuỷ Nguyễn đã thực hiện nên tác phẩm “Hoa Đời”, triển lãm tại Pháp vào ngày 18/11.

person walking hat sun hat tree pants photography road adult woman
Tác phẩm "Hoa Đời"

Recommended posts for you