Art & Design

Nữ kiến trúc sư đầu tiên của Việt Nam giành giải thưởng Moira Gemmill

Vượt qua 3 ứng cử viên đến từ Pháp, Lebanon và Brazil, Nguyễn Hà là nữ kiến trúc sư đầu tiên của Việt Nam đã giành giải thưởng Moira Gemmill Prize dành cho các kiến trúc sư triển vọng dưới 45 tuổi trên toàn thế giới vì những thực hành xuất sắc trong sự nghiệp kiến trúc và tầm nhìn hướng đến tương lai.

plywood wood person face head adult male man

Recommended posts for you