Art & Design

[Ô Phương Đông] NAG Hậu Lê: "Ánh sáng là gốc rễ và là cuộc chơi của nhiếp ảnh"

"Mình vô cùng hứng thú với những gì phản chiếu, như ánh sáng, mặt nước, hay ngay cả những chiếc gương, cái người ta nhìn thấy không chỉ là hình hài mà đôi khi còn là tâm hồn và suy nghĩ của chủ thể ẩn đằng sau đó."

glasses accessories accessory person human advertisement poster magazine flyer paper

Recommended posts for you