Art & Design

Phiên đấu giá nhà Aguttes hướng đến 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương, nhà đấu giá Aguttes mở phiên đấu giá “Hoạ sĩ châu Á” với chủ đề “Hội họa hiện đại Việt Nam” vào ngày 7/3 tới đây.

indoors interior design person art plant face head painting window

Recommended posts for you