Art & Design

#ProudlyVietnamese: Ký ức Việt Nam trên mẩu bưu hoa

L’OFFICIEL Vietnam có dịp trò chuyện cùng Bưu Hoa - dự án lưu giữ thiết kế và những câu chuyện từ tem-thư Việt Nam. "Bưu hoa" là tên gọi khác của con tem, ví tem đẹp như hoa khiến ai cũng thích ngắm nghía và sở hữu.

envelope mail postcard

Recommended posts for you