Art & Design

#ProudlyVietnamese: Chất Việt không gò ép, không gắng gượng trong nhiếp ảnh Nguyễn Anh Hào

Cảm nhận của tôi về Anh Hào vẫn luôn lưng chừng giữa những năng lượng đối lập: cá tính và xuề xòa, cuộn sóng và yên tĩnh, gần gũi và xa lạ. Thế rồi tôi chợt nhận ra: Không phải Hào không có cá tính, mà tất cả suy tư, cảm xúc, năng lượng, Hào đều dồn cả vào thứ mà anh để tâm nhất - nhiếp ảnh. Còn lại, những trang trí, phô diễn bề ngoài của đời sống thường nhật, Anh Hào coi là thứ yếu và cho phép mình được xuề xòa.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Anh Hào

Recommended posts for you