Art & Design

Sôi động thị trường tranh Việt sau khi Sotheby's có mặt tại Việt Nam

Với những triển lãm liên tục được tổ chức và gây chú ý trong giới yêu nghệ thuật tại Việt Nam thời gian gần đây, không khó để nhận thấy sự xuất hiện của Sotheby’s đã khiến thị trường trở nên sôi động hơn đáng kể.

adult female person woman art face head painting cinema

Recommended posts for you