Art & Design

Sơn mài trên mica: Cách tiếp cận đương đại của họa sĩ Ando Saeko với sơn ta

Lần đầu tiên, chất liệu sơn ta được thử nghiệm và thăng hoa trên chất liệu hoàn toàn mới: mica (acrylic) tại triển lãm PORTAL của nghệ sĩ sơn mài đương đại Nhật Bản Saeko Ando.

face head person smile adult female woman people interior design lady

Recommended posts for you