Art & Design

Steinway & Sons Victoria - Khi bản thân cây đàn piano cũng là một tác phẩm nghệ thuật 

Một trong những dấu ấn khó phai tại Women of Our Time 2023 là giai điệu của nhạc phẩm Santorini của nghệ sĩ Yanni đã vang lên tại Dinh Độc Lập. Tác phẩm theo trường phái New Age này được thể hiện tinh tế trên những bàn phím lướt trên cây đàn Steinway and Sons Victoria được phân phối bởi công ty Impressivo Klavier & Flugel.

keyboard musical instrument piano adult male man person music musician performer

Recommended posts for you