Art & Design

Dự án SỰ SỐNG – Thông điệp về môi trường qua lăng kính nghệ thuật

Dự án SỰ SỐNG kết hợp hình thức biểu diễn nghệ thuật với hoạt động thực tế cùng sự kiện chủ đề chuyên sâu nhằm truyền tải thông điệp và hành động vì mục tiêu bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ các kỳ quan tự nhiên; trân trọng lịch sử như một di sản quý giá, kế thừa và phát huy giá trị văn hoá – nghệ thuật; cũng như lan tỏa thông điệp sống đẹp, cống hiến vì giá trị nhân văn.

architecture building living room room lighting art floor flooring art gallery wheel

Recommended posts for you