Art & Design

Theo dấu nghệ thuật: Phát hiện bức tranh chưa từng thấy của Vincent van Gogh

Trong quá trình thẩm định tác phẩm cho một buổi triển lãm sắp đến, Phòng trưng bày Quốc gia Scotland phát hiện một bức chân dung tự họa chưa thấy của Vincent van Gogh.

person human
Ảnh: Reuters

Recommended posts for you