Art & Design

Tia-Thủy Nguyễn thu hút giới nghệ thuật Paris với triển lãm “Lấp lánh giữa Bao la”

Mới đây, giới mộ điệu nghệ thuật không chỉ ở Paris mà ở khắp châu Âu đã cùng tề tựu tại Almine Rech Gallery (Paris) - phòng trưng bày nghệ thuật uy tín quốc tế - để thưởng thức triển lãm của một trong những nghệ sĩ đương đại nổi bật đến từ Việt Nam, Tia-Thủy Nguyễn

art art gallery adult female person woman male man coat painting

Recommended posts for you