Art & Design

Tống Diệu Hằng: "Gặp gỡ Đà Lạt" và những bước đầu tiên trong cuộc chơi giám tuyển

Tống Diệu Hằng là một fashionista có tiếng, đồng thời cô cũng có nền tảng về nghệ thuật. Vì thế, việc cô đảm nhiệm vai trò giám tuyển tại triển lãm đầu tay “Gặp gỡ Đà Lạt" không làm giới mộ điệu bất ngờ. Đó là điều phải đến. 

Recommended posts for you