Art & Design

"Tour triển lãm" vòng quanh thế giới của thương hiệu vali xa xỉ RIMOWA

Takashi Murakami, Daniel Arsham và Alex Israel là vài cái tên nghệ sĩ cộng tác với thương hiệu trong triển lãm lần này.

baggage suitcase machine wheel
Vali du lịch được thiết kế bởi Takashi Murakami

Recommended posts for you