Art & Design

Tranh lụa Lê Phổ đạt kỷ lục phiên đấu mới tại Sotheby’s

Sotheby’s vừa gõ búa thành công bức tranh lụa “Gia đình trong vườn (La famille dans le jardin)” (c. 1938) của Lê Phổ với giá 18.6 triệu HKD, tương đương 2.37 triệu USD, trong phiên đấu kỷ niệm 50 năm ở châu Á của sàn.

art painting modern art adult female person woman dog pet face

Recommended posts for you