Art & Design

Triển lãm "Cái Đầu" - Sự ám ảnh của họa sĩ Nguyễn Ngọc Phương về nhân tính con người

Khát khao tìm kiếm sự thật nằm ngoài những gì hữu hình, Nguyễn Ngọc Phương đưa ra những quan điểm sắc bén về ý thức tập thể thông qua những thứ được xác định và phản chiếu bởi bản thể của nó.

Họa sĩ Nguyễn Ngọc Phương chia sẻ về triển lãm

Recommended posts for you