Art & Design

Triển lãm “Đủ”: Chạm tới không gian sáng tạo với ý niệm “biết đủ là hạnh phúc”

Mỗi chúng ta đều có khái niệm khác nhau về "Đủ" - một từ vốn rất thân thuộc, súc tích và cũng chứa đầy hàm ý. Ở từng thời kỳ, trong từng hoàn cảnh, "Đủ" được hiểu và cảm khác nhau dựa trên hoàn cảnh và thế giới quan của từng cá thể. Chúng ta cũng có rất nhiều câu hỏi xoay quanh từ "Đủ".

lighting person

Recommended posts for you