Art & Design

Triển lãm "Hé lộ ranh giới: Hình ảnh phản chiếu của bể cá": Kiểm soát nội tâm hỗn loạn

Devon Nguyễn lần đầu tiên cho ra mắt triển lãm nghệ thuật “Unveiling Boundaries: Reflections of The Fish Tank” (“Hé lộ ranh giới: Hình ảnh phản chiếu của bể cá”) hợp tác cùng Gallery Medium, trưng bày 31 tác phẩm  trừu tượng. Triển lãm này đánh dấu bước ngoặt chuyển mình, tái tạo bản thân Devon Nguyễn trở thành một họa sĩ trừu tượng đương đại.

person sitting shoe adult female woman blouse coat head painting

Recommended posts for you