Art & Design

Triển lãm "HOME": Mái ấm của hoạ sĩ Hoàng Định cùng các con nhân sinh nhật 70 tuổi

Từ ngày 18/3/2023 đến ngày 28/3/2023 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm “HOME” của hoạ sĩ Hoàng Định cùng các con Hoàng Minh Thuỷ, Hoàng Chúc Anh, Hoàng Nguyễn Khánh Linh và Hoàng Khánh Nguyên.

canvas art painting adult male man person ring handbag portrait

Recommended posts for you