Art & Design

Triển lãm "Không gian khác": Thế giới màu sắc giả tưởng của Phạm Thanh Toàn

Triển lãm cá nhân lần thứ 4 nhưng lại là triển lãm đầu tiên Phạm Thanh Toàn tự tổ chức cho chính mình. "Không gian khác" phản ánh trí tưởng tượng của người họa sĩ trẻ về một tam giác giả tưởng hình thành xã hội loài người là tâm linh, tình yêu, các tác động xã hội...

person art painting

Recommended posts for you