Art & Design

Triển lãm "Một mình Bao la": Sự cộng hưởng giữa hội họa Bùi Thanh Tâm và âm nhạc Đỗ Bảo

Trong không gian âm nhạc Đỗ Bảo, nghệ sĩ Bùi Thanh Tâm tìm thấy niềm hy vọng vào một ngày mới, cùng niềm khát khao được đưa những hình ảnh biểu tượng đầy sức gợi lên mặt toan. 

adult male man person groupshot accessories glasses shoe coat laptop
Họa sĩ Bùi Thanh Tâm và nhạc sĩ Đỗ Bảo

Recommended posts for you