Art & Design

Triển lãm "Nhật trình dài": Nơi lưu trữ hành trình nghệ thuật của 5 họa sĩ đương đại

“Nhật trình dài” là tên triển lãm mỹ thuật của năm họa sĩ: Nguyễn Dương, Đinh Quang Hải, Lưu Vũ Long, Vũ Trung và Hoàng Duy Vàng. Sự kiện này không chỉ là điểm nhấn trong quá trình hoạt động của các nghệ sĩ mà đồng thời cũng là sự kiện đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của MAI Gallery.

animal antelope mammal wildlife

Recommended posts for you