Art & Design

Triển lãm nhiếp ảnh "Hoa Mắt" - Sự chuyển mình đầy chiêm nghiệm của Thiên Minh

Nhiếp ảnh gia Thiên Minh lần đầu tiên cho ra mắt triển lãm nghệ thuật nhiếp ảnh “Hoa Mắt" tại Villa Medium - một cột mốc đánh dấu cho bước chuyển mình nhẹ nhàng sau 10 năm theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

floor flooring corridor indoors person painting living room interior design art gallery shoe

Recommended posts for you