Art & Design

Triển lãm "Sinh cảnh": Nơi sinh thái và nghệ thuật giao thoa

"Những Trường Thị Giác | Chương I: Sinh Cảnh" trưng bày 35 tác phẩm của 3 nghệ sỹ Phan Thị Thanh Nhã, Phạm Xeen và Hà My. Cả 3 nghệ sỹ đều được bảo trợ giám tuyển bởi Lân Tinh Foundation, và được đại diện bởi Annam Gallery.

plant vegetation text tree art newspaper advertisement

Recommended posts for you