Art & Design

Triển lãm "Thiên, Thủy, Thổ" - Cuộc giao thoa giữa di sản văn hóa Anh Quốc và Việt Nam

Được dẫn dắt bởi Wax Atelier (London), phối hợp với các thợ thủ công Mông Dua của bản Pà Cò (Hoà Bình) và KILOMET109 (Hà Nội), triển lãm khám phá chủ đề thiết kế và tính bền vững thông qua các nhân tố ẩn dụ: THIÊN, THUỶ, THỔ.

accessories

Recommended posts for you