Art & Design

Triển lãm "Thức": Mối liên kết giữa nghệ thuật, khoa học và bảo tồn thế giới tự nhiên

Từ ngày 20/10/2023, Hanoi Grapevine cùng ddur.productions phối hợp với Sống Platform giới thiệu triển lãm “Thức | AWAKE" của nghệ sĩ/hoạ sĩ truyện tranh và minh hoạ Jeet Zdung, mang đến gần 50 tác phẩm thuộc chủ đề nghệ thuật hoang dã, mở ra một thế giới quan mới mẻ về những loài động vật với câu chuyện và đời sống của riêng mình.  

floor flooring architecture building art corridor indoors art gallery person

Recommended posts for you