Art & Design

Triển lãm "Vùng lụa": Thoát ly vào những gam màu mỏng manh

"Vùng lụa" không chỉ là trò chơi "giả chất liệu" thuần túy, mang tính hình thức, mà mỗi bức tranh đều gợi mở những suy tưởng vừa sâu lắng, vừa miên man.

face head person photography portrait adult male man art painting

Recommended posts for you