Art & Design

Triển lãm "White Blank": Bên trong tâm trí màu trắng của nghệ sĩ Trần Nữ Yên Khê

Trong không gian của triển lãm “White Blank”, Trần Nữ Yên Khê dẫn dắt khán giả vào bên trong màu trắng, khéo léo tạo nên một trải nghiệm gần như thoát tục. Đẫm trong màu trắng đủ lâu, bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài đối mặt với bản thân.

adult female person woman head face black hair hair indoors interior design

Recommended posts for you