Art & Design

Triển lãm "Xinh như cừu": Tất cả chúng ta đều ngây thơ và xinh đẹp

Dương Thùy Dương muốn chúng ta nhìn nghệ thuật chỉ là vẻ đẹp của cử chỉ, vẻ đẹp của nét cọ và bút pháp, tính thẩm mỹ của một tác phẩm.

advertisement poster animal cattle cow livestock mammal pig

Recommended posts for you