Art & Design

Rồng Phạm, Vinh Nguyễn và Vườn Stories: Thổi mới mẻ vào những chi tiết cũ

Hai hoạ sĩ Rồng Phạm và Vinh Nguyễn cùng nhau lên ý tưởng và thực hiện dự án studio chung "Vườn Illustration". Câu chuyện bằng hình ảnh của "Vườn" được nhiều người yêu thích, và L'OFFICIEL Vietnam đã có dịp trò chuyện với hai nghệ sĩ để lắng nghe cảm hứng đằng sau dự án. 

person human sunglasses accessories accessory photography photo

Tags

Recommended posts for you