Art & Design

Trước phim "Barbie", nàng búp bê đã nhiều lần trở thành cảm hứng cho thế giới nghệ thuật

Cùng khám phá 7 tác phẩm nghệ thuật nơi nàng búp bê nổi tiếng nhất thế giới là "nàng thơ."

doll toy barbie figurine face head person
Sara Zaher, "The Death of Barbie" (2016)

Recommended posts for you