Art & Design

“Uyên ương hý liên” của danh họa Lê Phổ lọt top 10 tranh Việt đắt giá nhất

Tác phẩm tranh lụa "Uyên ương hý liên" (Canard et Lotus) của danh họa Lê Phổ chính thức lọt top 10 tác phẩm Việt đắt giá nhất với giá gõ búa 1.2 triệu EUR. 

art painting animal bird
Tác phẩm tranh lụa "Uyên ương hý liên" của danh họa Lê Phổ. Ảnh: Sotheby’s

Recommended posts for you