Art & Design

Vụn Thời Đại: Cuộc đối thoại của con người hiện đại với những biến động đương thời

“Vụn Thời Đại” là triển lãm đầu tiên và đánh dấu sự ra mắt của không gian nghệ thuật đương đại The Outpost. Triển lãm được giám tuyển bởi Lê Thuận Uyên.

advertisement poster publication book

Recommended posts for you