Art & Design

"What it isNt" - Sân chơi thời trang giao thoa văn hoá và nghệ thuật đường phố

"What it isNt" là cụm từ bắt nguồn vào cuối năm 2000 bởi nghệ sĩ đường phố Mark Gonzales - người tiên phong và được biết đến như cha đỡ đầu của môn trượt ván đường phố hiện đại. "What it isNt" mang ý nghĩa "Có thể sẽ chẳng như bạn mong đợi, nhưng hãy cố gắng trân trọng nó". Đây cũng là cột mốc đánh dấu một bước tiến vượt bậc của Mark Gonzales và “Văn hóa đường phố” rộng khắp thế giới.

clothing coat hat adult male man person face art painting

Recommended posts for you