Art & Design

WOMEN OF OUR TIME 2023: Hé lộ thiết kế kỷ niệm chương đặc biệt của chương trình

Từ phác thảo đến tác phẩm, cùng L’OFFICIEL Vietnam tìm hiểu về hành trình sáng tạo nên những kỷ niệm chương đặc biệt, dành riêng cho sự kiện Women Of Our Time: Emitting The Brilliance.

clothing hosiery sock

Recommended posts for you