Art & Design

“Xuân Hạ Thu Đông” – Chuyến du hành thời trang qua bốn mùa đất nước cùng GĐST Dzũng Yoko

Trở lại với artbook thứ 6 mang tên “Xuân Hạ Thu Đông”, Giám đốc Sáng tạo Dzũng Yoko chia sẻ với L’OFFICIEL Vietnam về những kỷ niệm khó quên khi lần đầu kết hợp thời trang và thiên nhiên trong một dự án “dài hơi”, trải dài 4 năm và 9 tỉnh thành khắp Việt Nam.

adult female person woman publication book face head furniture

Recommended posts for you