Astrology

Bạn là búp bê Barbie nào dựa trên cung hoàng đạo?

Dù bạn thuộc nguyên tố hoàng đạo nào, sẽ luôn có một "Barbie" biểu tượng dành cho cung hoàng đạo của bạn. 

adult female person woman jewelry necklace head face photography portrait

Recommended posts for you