Astrology

Điều cần ghi nhớ mùa sao Thủy nghịch hành dành cho 12 cung hoàng đạo

Vào thời điểm tháng Chín bắt đầu, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương và sao Diêm Vương đều ở giữa các vòng quay hàng năm, và sức nóng từ vũ trụ đã thêm phần dữ dội kể từ khi sao Thủy nghịch hành vào ngày 9.

water outdoors face person human head

Tags

Recommended posts for you