Astrology

Đông chí tháng 12: Thắp lửa lời nguyện cầu trong tim

Biết được ý nghĩa tâm linh của ngày Đông chí có thể giúp bạn tận dụng năng lượng mạnh mẽ và soi chiếu của mùa đông, mở rộng tầm nhìn về hành trình đã qua, hình dung rõ nét về chặng đường phía trước cũng như tập trung mạnh mẽ hơn cho các mục tiêu cá nhân. 

dress clothing person woman adult female fashion sleeve

Tags

Recommended posts for you