Astrology

Cung hoàng đạo nào sẽ “tỏa sáng” trong mùa Trăng non Xử Nữ?

Bắt đầu vào ngày 27 tháng Tám, Trăng non Xử Nữ sẽ là thời điểm để bạn suy ngẫm về các bài học, kinh nghiệm tích lũy trong thời gian qua và lên kế hoạch chi tiết cho chặng đường tiếp theo. 

Ảnh: Charles Bentley / Behance

Recommended posts for you