Astrology

Sao Kim nghịch hành hay mùa chia tay dành cho 12 cung hoàng đạo?

Từ ngày 22 tháng 7, sao Kim - hành tinh của tình yêu, niềm vui và vẻ đẹp nghịch hành đến ngày 3 tháng 9 tại cung Sư Tử, báo hiệu các mối quan hệ ở mọi khía cạnh đều trở nên phức tạp và khó lường hơn với 12 cung hoàng đạo. 

adult female person woman photography nature night outdoors head portrait

Tags

Recommended posts for you