Beauty

ASIAN RECALL: BST nail art với chất liệu Châu Á độc đáo của Quinada

Sau sự bùng nổ của "FUTURISTIC ", Quinada vẫn luôn mong muốn có một dự án nail art mang linh hồn của nền văn hóa Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, mà chất liệu được sử dụng chính là những vật phẩm gần gũi từ cuộc sống thường ngày, tạo nên sự độc đáo đặc biệt.
person human face finger

Tags

Recommended posts for you